Voice Workshops

Lichaamscoördinatie voor Dynamisch Ademen

Vergezel mij op een ontdekkingsreis: een ontdekking van je lichaam, je adem en je stem. De workshops zijn bedoeld voor zangers, instrumentalisten, acteurs, leraren Alexander Techniek en derde jaars studenten van een opleiding Alexander Techniek.

Met het psycho-fysieke Support-System als basis is het ontzettend gemakkelijk om een manier van ademen te ontwikkelen die geheel gebaseerd is op hoe het lichaam werkt – op hoe het wíl werken. Wanneer de spieren in de rug, borst en buik niet langer gebruikt worden om onszelf staande te houden kunnen ze vrij (gaan) reageren op de uitademingsstimulus. Ze reageren dan op dezelfde, gecoördineerde manier als wanneer we lachen, niezen, hoesten of huilen. We hoeven er niet bij na te denken. Ze reageren gewoon.

Uitademen is het geheim om gemakkelijk in te ademenen. En om gemakkelijk en volledig uit te ademen dienen we erop te kunnen vertrouwen dat de botten van ons skelet ons ondersteunen. Wij bereiken dit door eerst outer support en daarna inner support te onderwijzen. Er wordt aandacht geschonken aan de verschillende spieren die betrokken zijn bij het uitademen, en daarna aan het snel leren loslaten van deze spieren. Als de spieren deze spanning (een goede spanning), die zich opbouwt gedurende de uitademing, loslaten, dan volgt de inademing automatisch. 

​

Als dit systeem eenmaal is geactiveerd dan is het zeer gemakkelijk om aan de coördinatie van adem en stem te werken en van daaruit naar het zingen van een gekozen lied of het uitspreken van een gesproken tekst te gaan. 

​

Ik werk in kleine groepen (maximaal 8 personen) met op zijn minst een van onze afgestudeerde leerlingen (of een senior student) om te assisteren, zodat iedereen het voordeel kan ervaren van wat wij ‘hands on’ noemen: begeleiding bij de verschillende processen door gevoelige, ontwikkelde en gerichte handen. 

In onze workshops wordt er altijd tijd gereserveerd voor individueel werk terwijl de anderen deelnemers observeren. De sfeer is licht en ontspannen. Zowel amateurs als professionele zangers /zangeressen ontdekken dat ze in een weekend significante stappen kunnen zetten in hun begrip en uitvoering van hun zang.

Photo © Robert van Sluis.

 www.robertvansluis.com