Photo: Ron Murdock. “Home”. Merigomish Harbour, Nova Scotia, Canada

Ron Murdock heet u hartelijk welkom op

Cursa Ur

Cursa Ur is Scots voor “Nieuwe Richting”

Ik kom uit Nova Scotia, Canada. Sinds 1995 werk ik als docent in Nederland, ik geef hier zanglessen en lessen in de Alexander Techniek – eerst in Amsterdam en sinds 2010 in Nijmegen.

    Sinds 1 januari 2018 geef ik geen privélessen meer maar ben ik beschikbaar voor consult via e-mail, Skype, FaceTime en telefoon. 

    Ik doceerde vanuit de basisaanname dat iedereen is geboren met een zangstem. Ik beschouwde het als mijn taak om deze natuurlijke stem te ont-dekken door zangers te helpen met het loslaten van blokkerende gewoontepatronen. Patronen die ervoor zorgen dat hun stem niet gehoord wordt. De basis van goed stemgebruik is altijd dezelfde, ongeacht de stijl (jazz, musical, pop, opera), namelijk: de stem/klank ontsluiten die al in de zanger aanwezig is. 

    Ik koos de naam ‘Cursa Ur’, ‘Nieuwe Richting’ in Schots Gaelic, omdat ik de afgelopen veertig jaar heb gezien dat mensen een nieuwe richting kunnen vinden in het gebruik van zichzelf en hun stem door Prof. Frederick Huslers stempedagogie te combineren met de Alexandertechniek. 

Ik heb de naam „Cursa Ur” gekozen ( of in het Scottish Gaelic : „Nieuwe Richting” ) omdat ik in de afgelopen veertig jaar heb gezien hoe Professor Frederick Husler’s stempedagogie in combinatie met de Alexander Techniek mensen een nieuwe richting kan geven om hun vermogens en hun stem goed te gebruiken.

Photo © Robert van Sluis.

 www.robertvansluis.com