Photo: Ron Murdock. “Home”. Merigomish Harbour, Nova Scotia, Canada

Ron Murdock heet u hartelijk welkom op

Cursa Ur

Cursa Ur is Scots voor “Nieuwe Richting”

Ik kom uit Nova Scotia, Canada. Sinds 1995 werk ik als docent in Nederland, ik geef hier zanglessen en lessen in de Alexander Techniek – eerst in Amsterdam en sinds 2010 in Nijmegen.

In mijn werk baseer ik mij op het principe dat iedereen met een zangstem is geboren. Het is mijn taak om die hoorbaar te maken en tot zijn recht te laten komen. Dat doe ik vooral door zangers de gewoontes af te leren die hun natuurlijke stem in de weg zitten. Daarbij zijn de grondbeginselen voor een goede zangtechniek steeds dezelfde, ongeacht verschillende zangstijlen zoals jazz, musical, pop, klassiek of opera. Ik werk altijd met de stem die er al is, zowel bij amateurs als bij professionals.  

Ik heb de naam „Cursa Ur” gekozen ( of in het Scottish Gaelic : „Nieuwe Richting” ) omdat ik in de afgelopen veertig jaar heb gezien hoe Professor Frederick Husler’s stempedagogie in combinatie met de Alexander Techniek mensen een nieuwe richting kan geven om hun vermogens en hun stem goed te gebruiken.

Photo © Robert van Sluis.

 www.robertvansluis.com